Kolekcijas
Kolekcijas
Jaunumi

SIA "Topdesign Baltikum" ir noslēdzis 2016.gada 22. aprīlī līgumu Nr. SKV-L-2016/99 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Šajā pasākuma ietvāros SIA TOPDESIGN BALTIKUM” divas reizes gadā piedalās starptautiskajā izstādē CPM Maskavā un iepazīstina potenciālos klientus ar jaunājām kolekcijām.